Stichting Aaltied Goud(vink)

Streefbedrag behaald
van totaal € 1.000 (133%)

Doel van de stichting is: Uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Groningen om een samenleving te bevorderen, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door: het aanbieden en verlenen van diensten om daarmee de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang van alle inwoners te bevorderen; het werk te baseren op de individuele en collectieve vraag van burgers waarbij de eigen kracht van de vrager uitgangspunt is; het in stand houden van een organisatie en organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de middelen te realiseren; te zorgen voor een optimale begeleiding van en samenwerking tussen, betaalde en vrijwillige medewerkers die toegerust en deskundig zijn; dat te doen dat het doel, binnen de kaders van de wet, in de ruimste zin van het woord.

Bekijk alle
17-06-2019 | 18:07 Aan: Aaltied Goudvink hartelijk dank voor deze donatie van mijn oncologen vriendengroep(international esmo) mooie activiteiten voor de medemens,zeiden ze!!!
14-06-2019 | 06:44 Aan: Aaltied Goudvink
09-06-2019 | 07:17 Aan: Aaltied Goudvink dank aan mijn moestuin team en visclub team:TOP!
07-06-2019 | 13:56
30-05-2019 | 17:04 Aan: Aaltied Goudvink wij wensen ludwig en zijn team veel succes met zijn activiteiten voor de medemens,