stichting LeRoy Groningen

van totaal € 500 (0%)

Sinds de oprichting van dit bijzondere gebied in 1973 is het vrijwilligersbestand en het bestuur inmiddels aan het verouderen en nieuwe instroom is gewenst. Naast de jaarlijkse activiteiten die reeds bestaan zijn we als bestuur op zoek naar nieuwe vormen om projecten en vrijwilligers te werven.

De activiteiten van Leroy zijn gebaseerd op projecten die worden geïnitieerd door bewoners of bewonersgroepen waarbij vanuit het bestuur wordt ondersteund en financieel wordt bijgedragen aan met name materiaalkosten. De projecten zijn dus voor en door de bewoners. Volgens de filosofie van Louis Leroy wordt de natuur in- en uitgeschakeld in een langdurig en cyclisch proces. Waar projecten stoppen of worden achtergelaten door gebrek aan activiteit wordt de natuur weer ingeschakeld en neemt zij over.

De verantwoordelijkheid van de Stichting is om in samenwerking met de gemeente het minimale onderhoud en de veiligheid van het gebied te waarborgen, waar weinig bewonersactiviteit is. Maar vooral is de bedoeling om initiatieven van de bewoners te stimuleren. Naast de projecten is er altijd behoefte aan vrijwilligers die meehelpen bij het reguliere onderhoud.